45 km drogi S3 na Dolnym Śląsku pozostało do wybudowania

Udostępnij
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Budowa drogi ekspresowej S3 Świnoujście – Lubawka powinna zakończyć się najpóźniej za cztery lata. Na terenie Dolnego Śląska, na etapie realizacji pozostają trzy fragmenty trasy o łącznej długości 45,6 km. To odcinki od Bolkowa do Kamiennej Góry i Lubawki (granica z Czechami) i niedokończony fragment w okolicach Polkowic.

Reklama

Jest to strategiczny odcinek trasy S3, bo przechodzący przez Zagłębie Miedziowe. Był on realizowany wcześniej przez konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem. Mimo wielokrotnych wezwań wykonawcy do powrotu na budowę GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tego odcinka trasy. W listopadzie 2019 roku drogowcy podpisali umowę na kontynuację jego budowy. Prace realizuje konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł.

Nowy wykonawca ma 12 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac. Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca musi m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzły: Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Zakończenie robót na odcinku S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,1 km przewidziane jest w II kwartale 2021 r.

Droga ekspresowa S3 Polkowice – Lubin nadal pozostaje w budowie. Trasa miała być gotowa w 2018 r.

S3 od Bolkowa przez Kamienną Górę do granicy państwa

Droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej w Lubawce. W październiku 2018 roku zawarto umowy z wykonawcami dwóch ostatnich fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km na terenie Dolnego Śląska. Umowa realizowana jest w systemie projektuj i buduj.

Wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dla zadania III wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został 31 października 2019 r. Jest to odcinek drogi ekspresowej S3 zad. III na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła).

Dla zadania IV wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został 19 grudnia 2019 r. Jest to odcinek drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa.

Uzyskanie decyzji na oba odcinki zakładane jest zgodnie z przepisami administracyjnymi w I połowie 2020 r. Po otrzymaniu decyzji ZRID wykonawcy będą mogli przystąpić do robót budowlanych.

Wartość umowy na dwa odcinki to ponad 2,4 mld zł. Planowany termin zakończenia prac na obu odcinkach to II połowa 2023 r. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 roku, natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w II połowie 2021.

conadrogach.pl

Facebook Komentarze

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top